digpilot-office-1

DigPilot Office

DigPilot Office er selve hjertet i vår 3D maskinstyring og fungerer som en plattform for administrasjon, opplasting av filer til og fra anleggsmaskinene, oppgradering av programvare i DigPilotens ulike modemer og sikring av data.

Prosjekter ut til maskinene

Ingeniøren som lager prosjektene for anlegget legger inn disse på DigPilot Office serveren. Samtidig sender han en melding (omtrent som en SMS) til de aktuelle maskinene, der han ber dem laste inn prosjektfiler. Maskinføreren gjør dette, og er umiddelbart i gang med arbeidet. Et prosjekt kan leses i flere forskjellige formater. Enten det er linjemodeller Land XML eller triangelmodeller kof, Dxf er DigPilot roveren kapabel til å lese disse.

 2017-11-21-15_46_45-hovedvindu-digpilotoffice-4.18.0.3

Dokumentasjon av utført arbeid

Maskinføreren lagrer og dokumenterer koordinater på anlegget, disse laster rett ned fra maskinen til DigPilot Office. Prosjektingeniøren henter dem her.

2017-11-21-15_21_03-anlegg

Kontroll og dokumentasjon av Gravemaskinenes nøyaktighet

Koordinatene til fastmerker på anlegget lastes opp til DigPilot Office. Arkitekt velger da selv når sjåførene skal kontrollere maskinenes nøyaktighet, daglig eller ukentlig. Sjåfør får med en gang et «godkjent», «delvis godkjent», «ikke godkjent» symbol som lagres med koordinater og deltaverdier i DigPilot office. Det dokumenteres derved at maskinen er kontrollert, med dato- tids stempel. Alle maskinene. Det kaller vi effektiv overvåking av maskin nøyaktighet!

 2017-11-21-15_27_23-anlegg2017-11-21-15_24_15-anlegg

Sikring av maskindata

En ikke ukjent utfordring med GNSS styring av anleggsmaskiner, er at maskindataene, kalibreringsverdier, oppsett «ugjør» seg. Det kan være en bug i programvaren, eller en maskinfører som er uheldig med trykking i menyene. Dataene på alle DigPilot 3D maskinstyringer lastes ned hver morgen maskinen starter opp, og lagres i serveren. Men et par tastetrykk kan tapte maskindata lastes tilbake, direkte fra førerhytta, og maskinen er umiddelbart i drift igjen. Med et stort antall DigPilot systemer spredd over hele Europa har dette vist seg å være en uvurderlig funksjon!

Meldinger ut til Maskinene fra ledelsen, svar tilbake

Tekstmeldinger kan sendes direkte til sjåfør gjennom DigPilot Office. Maskinføreren svarer på meldingene fra maskinen.

2017-11-21-15_17_49-hovedvindu-digpilotoffice-4.18.0.3

Dokumentasjon

Sjåføren må kunne dokumentere arbeidet sitt på best mulig måte.

Lag en fil og gi den et navn. F.eks «Kummer». Fortsett så med en beskrivelse av filen din. F.eks » Trekkekum liten». Legg så senter av skuffa der grensepålen 1 skal plasseres og trykk «MÅL». Fortsett dokumentasjon av alle hjørnene på samme måte. All dokumentasjon legger seg i valgte fil.

På denne måten kan du dokumentere arbeidet ditt uansett hva det skulle være. Automatisk dokumentering er også en mulighet. F.eks hver meter av en brønn eller hver 10.meter av en grøft.

DigPilot Office er vår mulighet til å trådløst kunne oppdatere din software og firmware direkte over internett.

Sikkerhetskopier av innmåling, kalibrering og eventuell koordinatsjekk lagres automatisk i DigPilot Office for å forsikre uavbrutt arbeid.

2017-11-21-15_39_33-kodeliste