Tjenester

Vi utfører en mengde tjenester og bistår gjerne med eksempelvis

  • Support på utstyr
  • Service på utstyr
  • Maskinstyringsdata
  • Landmålingsdata
  • Bunnmålingsdata
  • Cad tegning
  • Konsulent tjenester

Listen er bare et utvalg av tjenester, det finnes nok mye mere vi kan bistå med også, om dere har spesielle behov.

  • Utleie av landmålingsutstyr
  • Utleie av basestasjon
  • Utleie av posisjoneringssystem

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål vedrørende mulige tjenester ved behov.